Huurdersbelangen

Huurdersbelangen

Stichting Eigen Bouw hecht veel waarde aan een goede relatie met haar huurders. Zij vormen immers een belangrijk klankbord, waardoor Eigen Bouw de service en dienstverlening aan de huurders steeds verder kan verbeteren.

Veel tips, vragen, opmerkingen en ideeën van huurders bereiken Eigen Bouw via de geëigende procedures of in informele contacten. Daarnaast bestaan voor de huurders ook enkele ‘formele kanalen’ waarlangs huurders kunnen overleggen met Eigen Bouw en waarmee zij voor hun belangen kunnen opkomen.

Het betreft:


Als u klikt op de organisatie waar u meer van wilt weten, kunt u lezen wat de verschillende taken en bevoegdheden zijn van de commissies, klankbordgroep en vereniging.