Huurdersvereniging Eigen Bouw

Huurdersvereniging Eigen Bouw

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!

 

In 2003 is Huurdersvereniging Eigen Bouw (HVEB) opgericht. De huurdersvereniging behartigt geheel onafhankelijk, de belangen van de bij haar aangesloten huurders. Die belangen kunnen zowel individueel als via de bewonerscommissie worden aangedragen. Eigen Bouw is verplicht beleidsmatige onderwerpen eerst ter advisering aan de huurdersvereniging voor te leggen.

Doelstelling en taken van de HVEB:

  • Behartigen van de belangen van de bestaande en toekomstige huurders van Eigen Bouw;
  • Overlegorgaan tussen woningbouwvereniging en haar huurders;
  • Contactorgaan voor haar leden;
  • Bemiddelingsorgaan bij nieuwbouw en renovatie;
  • Overkoepelend orgaan voor bewonerscommissies, die zich kunnen laten afvaardigen in de Huurdersvereniging;
  • Vertegenwoordiging in de klachtencommissie.

 

logo

 

Mocht u meer informatie willen over de huurdersvereniging? Of wilt u zich als nieuw bestuurslid aanmelden? Neemt u dan contact op via hveb2018@gmail.com. Of neem contact op met Eigen Bouw, info@eigenbouw.nl.