Klankbordgroep

Klankbordgroep

Voor de start van de eerste fase van een ingrijpende herstructureringsproject wordt een klankbordgroep opgericht. Deze groep bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van bewoners van het betreffende complex. .

Door een klankbordgroep te laten meepraten en meedenken over de herstructurering, hoopt Stichting Eigen Bouw een plan neer te zetten dat niet alleen wordt gedragen door Eigen Bouw, maar ook door de bewoners. Immers: samen kom je beter tot het gewenste resultaat.

Een klankbordgroep wordt gedurende het project in klankbordvergaderingen op de hoogte gehouden en kan daarin meepraten over de ontwikkelingen van het project.
Wanneer een klankbordgroep hierbij tegen problemen aan mocht lopen met de werkorganisatie, dan is het mogelijk om die te bespreken met het bestuur van Stichting Eigen Bouw. Het bestuur van Stichting Eigen Bouw vergadert op bestuurlijk niveau met de Huurdersvereniging Eigen Bouw over de herstructurering.

Op dit moment zijn er de volgende klankbordgroepen:

  • Groot onderhoud IJsselflat
  • Herstructurering Rubensstraat/Nicolaas Maesstraat