Onze Missie

Onze Missie

In ons ondernemingsplan 2015-2020 met als titel "Vooruit in de 21 ste eeuw" hebben we de richting beschreven waarin we ons de komende jaren ontwikkelen.

Stichting Eigen Bouw heeft tot doel het huisvesten van (oudere) kleine huishoudens met midden- en hoge inkomens (vanaf € 34.000,- prijspeil 2014) die snel een goede, eigentijdse en karakteristieke woning in een prettig woonmilieu willen huren in Deventer. Hiermee dienen we een belangrijk maatschappelijk doel.

Met het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan deze doelgroepen in Deventer willen we voorzien in een primaire behoefte van onze klanten. Goede serviceverlening staat daarbij hoog in het vaandel. Daarmee proberen we de eisen en wensen van onze klanten zoveel mogelijk te realiseren.

We houden ons woningbestand kwalitatief op peil door gericht onderhoudsbeleid en door nieuwbouw en herbouw. Daartoe voeren wij een zogeheten strategisch voorraadbeleid.