Sponsoring

Sponsoring

Jaarlijks krijgen wij heel wat aanvragen voor sponsoring en donaties van diverse organisaties. Omdat wij niet alles kunnen ondersteunen, hoe graag ook, hebben wij een sponsorbeleid opgesteld.

Criteria
De belangrijkste criteria zijn dat de sponsoractiviteiten uniek zijn (enig in zijn soort of eenmalig), maatschappelijk te verantwoorden zijn en in relatie staan met de stad Deventer en omstreken. Daarnaast moet de sponsoring ten goede komen aan een brede groep binnen de gemeenschap. Individuele personen of afzonderlijke (commerciële)organisaties worden niet gesponsord. Tegenover de sponsoring moet waar mogelijk een tegenprestatie staan, zoals het plaatsen van borden, vlaggen, het opnemen van logo's in programmaboekjes, het organiseren van free publicity in de media of gratis entreekaarten.

Doelgroepen
De doelgroepen waarop Eigen Bouw zich met sponsoring primair op richt zijn de eigen huurders (op wijk/buurt- of complexniveau) en specifieke klanten zoals senioren, danwel potentiële klanten, zowel huurders als kopers. Secundair kunnen in voorkomende gevallen in aanmerking komen: inwoners van de gemeente Deventer, maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen e.d. in de stad en relaties/stakeholders (commercieel en non-profit). 

Aanvraag
U kunt een sponsoraanvraag richten aan Team klant en markt via info@eigenbouw.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht van ons . Bij een positief besluit wordt, indien nodig een overeenkomst opgesteld.