Planning onderhoud

Onderhoud 2018

 

De omgeving van Eigen Bouw verandert steeds sneller. Doelstellingen worden zwaarder, de regelgeving ingewikkelder en ons woningbezit veroudert. Kortom de maatschappij verandert snel. Hoe kunnen wij de initiatiefrol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend bezig zijn?

 

Zomaar wat vragen die we graag willen beantwoorden. Daarom zijn we eind 2017 gestart met een verkenning van de mogelijkheden om het geplande onderhoud via samenwerking met onze onderhoudsbedrijven voor een langere termijn te borgen: RGS! Dat staat voor resultaatgericht samenwerken. Door de samenwerking met onderhoudsbedrijven te intensiveren, hopen we lagere proceskosten, kortere doorlooptijden en een nog grotere tevredenheid bij u als bewoner te realiseren.

 

Of en hoe dit nog mogelijk is? Dat hopen we begin 2018 duidelijk te krijgen. Het jaar 2018 gebruiken we bij een positieve uitkomst als ‘pilot’ voor het uitvoeren van het planmatige onderhoud. Mochten we bij uw woning gepland onderhoud gaan uitvoeren, dan brengen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte.

 

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten over RGS, kijkt u dan eens op www.rgsnl.nl/over-rgs