Toewijzingsbeleid

Toewijzingsbeleid

Bij de toewijzing van woningen hanteert Stichting Eigen Bouw de volgende criteria:

  • Doelgroep woning, afhankelijk van samenstelling huishouden en leeftijd;
  • Doorschuif, bewoners Stichting Eigen Bouw binnen het huidige complex krijgen voorrang (met minimale woonduur van 5 jaar);
  • Urgenten krijgen voorrang, met uitzondering van gelabelde woningen;
  • Verhouding huurprijs/inkomen;
  • Inschrijfduur Stichting Eigen Bouw.