Urgentieregeling

Urgentieregeling

Als u zich als woningzoekende heeft ingeschreven, moet u normaal gesproken wachten tot u met (onder andere) uw inschrijftijd voor een woning aan de beurt bent. Omdat er nog altijd meer woningzoekenden zijn dan er woningen beschikbaar komen, kan dit wachten langere tijd duren. Het kan echter zijn dat er in uw persoonlijke situatie uitzonderlijke omstandigheden zijn, waardoor u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft. Wellicht zijn uw omstandigheden zodanig dat u voor een urgentieverklaring in aanmerking komt. 

Er bestaan drie soorten urgenties: sociale-, medische- en herstructureringsurgentie. Voorrang voor de ene woningzoekende betekent voor de andere woningzoekende een langere wachttijd. Voorrang krijgt u dan ook niet zomaar.

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Er moet duidelijk sprake zijn van een noodsituatie, waarin u buiten uw eigen schuld en verantwoordelijkheid bent terechtgekomen. Deze noodsituatie vereist dat u op zeer korte termijn verhuist. Bovendien bent u zelf niet in staat om het probleem op te lossen. Verder geldt bovendien dat u:

  • De Nederlandse nationaliteit heeft of over een geldige verblijfstitel beschikt,
  • 18 jaar of ouder bent en
  • Als woningzoekende staat ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek.
     

In de folder ‘Met voorrang een woning’, een uitgave van Woonkeus Stedendriehoek, kunt u lezen onder welke voorwaarden en in welke situaties u in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring. Deze folder kunt u ook bij Stichting Eigen Bouw opvragen.

Denkt u in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring, dan kunt u contact opnemen met één van de deelnemende verhuurders. Van de medewerker ontvangt u een urgentiewijzer die u thuis of samen met de medewerker invult. 

Een urgentiefunctionaris van één van de deelnemende verhuurders neemt samen met u de ingevulde urgentiewijzer door en bekijkt of het inderdaad zinvol is om de procedure te starten. Als dat het geval is, dan kunt u het aanvraagformulier invullen dat bij de urgentiewijzer zit. De urgentiefunctionaris neemt samen met u het aanvraagformulier door. Dit aanvraagformulier wordt naar de urgentiecommissie van de regio Stedendriehoek gestuurd. Deze commissie bepaalt uiteindelijk of u voor een urgentie in aanmerking komt. U ontvangt schriftelijk bericht over de uitslag.

Voor meer informatie over het aanvragen van urgentie kunt u contact opnemen met één van de deelnemende verhuurders, waaronder Stichting Eigen Bouw, tel: 0570 - 61 45 40.