Warmtewet

Warmtewet

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Deze wet is er om huurders te beschermen tegen te hoge energiekosten. En geldt alleen voor huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming en warm water. Deze wet is van toepassing op woningen van Eigen Bouw waar warmte wordt geleverd via de gemeenschappelijk installatie van Eigen Bouw in het complex.

Vanaf 1 januari 2014 is Eigen Bouw niet meer alleen uw verhuurder die energie voor u doorgeeft, maar ook uw formele 'energieleverancier. De levering van warmte en eventueel warm tapwater is vastgelegd onder 'Leveringen en diensten' in de huurovereenkomst. Vanuit de eisen van de Warmtewet hebben wij Aanvullende leveringsvoorwaarden bij deze bestaande leveringsovereenkomst opgesteld voor de warmtelevering. Bij onze appartementencomplexen IJsselflat en de Rembrandtflat is een gemeenschappelijke installatie aanwezig voor de levering van warmte . Rond 19 december 2013 heeft Eigen Bouw deze groep huurders per brief geïnformeerd over de warmtewet. Al deze huurders hebben ook de Aanvullende leveringsvoorwaarden warmte en een specificatie van de levering van warmte ontvangen.

Meer informatie:


Aanvullende voorwaarden warmtelevering Stichting Eigen Bouw
Specificatie van de levering van warmte
Tarievenblad 
Folder ‘wijzigingen Servicekosten & Wamteafrekening; wat verandert er voor u?’
Veelgestelde vragen over de invoering van de Warmtewet