Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Let op!
Deze vragen en antwoorden zijn opgesteld voor onze huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming. Dit is alleen voor de huurders van de Rembrandtflat en IJsselflat. Voor onze overige huurders is dit niet van toepassing.

Veelgestelde vragen over de Warmtewet
1. Wat heb ik aan de Warmtewet?
Omdat u een gezamenlijke installatie voor verwarming heeft in uw wooncomplex, kunt u niet zelf een energieleverancier kiezen. Uw energieleverancier is en blijft Stichting Eigen Bouw. De Warmtewet beschermt u als consument. De Wet voorkomt dat u teveel betaalt of tegen slechte voorwaarden geleverd krijgt.

2. Ga ik iets merken van de invoering van de Warmtewet?
U merkt er in de praktijk weinig van. Eigen Bouw blijft immers de warmte leveren zoals u gewend bent.

Wel betekent het voor u als huurder dat:

  • De Algemene leveringsvoorwaarden worden uitgebreid;
  • De door Eigen Bouw  in rekening te brengen kosten niet hoger mogen zijn dan de vastgestelde   maximumtarieven voor warmte;
  • De wijze waarop de kosten verrekend worden, veranderen. Uw verbruik wordt  niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule.
     

3. Waarom krijg ik de 'Aanvullende voorwaarden warmtelevering' toegestuurd?
Volgens de Warmtewet is Eigen Bouw nu ook uw (energie)leverancier voor warmte- en eventueel warm water en niet alleen uw verhuurder. De wet zegt dat er voor deze energielevering leveringsvoorwaarden moeten worden opgesteld en waaraan deze moeten voldoen.

Huurde u al voor 1 januari 2014 een woning van Eigen Bouw?
Dan heeft u de Aanvullende voorwaarden en de specificatie van de levering van warmte toegestuurd gekregen waarin deze leveringsvoorwaarden staan. Het is onderdeel van uw bestaande huurcontract. Er wordt geen apart energieleveringscontract met u gesloten. De toegestuurde voorwaarden en specificatie zijn slechts ter informatie. U hoeft niets te ondertekenen.

Bent u na 1 januari 2014 huurder geworden van  Eigen Bouw?
Bij uw huurovereenkomst hoort ook een specificatie van de levering en de aanvullende leveringsvoorwaarden van de warmte. De leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en bovendien te raadplegen op deze website.

4. Wie bepaalt het tarief dat ik vanaf 1 januari 2014 moet betalen?
Eigen Bouw bepaalt zelf het tarief. Met nu voor u de garantie dat het altijd onder het maximale tarief zal blijven, zoals door de nieuwe Warmtewet bepaald. Dit tarief wordt in de loop van 2014 door Eigen Bouw vastgesteld.

5. Wat houdt het maximumtarief in?
n de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou verbruiken. Hoeveel u betaalt, hangt natuurlijk af van uw verwarmingsgebruik.

6. Wordt mijn energierekening hoger of lager?
Dat kunnen wij op dit moment nog niet zeggen, aangezien onze tarieven nog niet bekend zijn. Het tarief dat Eigen Bouw aan gaat houden, wordt nog zorgvuldig berekend. Met nu voor u de garantie dat het nooit hoger wordt dan het maximale tarief, zoals door de nieuwe Warmtewet bepaald. Zodra wij weten wat onze tarieven vanaf 1 januari 2014 worden, informatie informeren wij u  hierover.
Hoeveel u verbruikt, hangt uiteraard van uw persoonlijke situatie af.

7. Wanneer worden de tarieven van Eigen Bouw bekend gemaakt?
Dat kunnen wij op dit moment nog niet zeggen. De tarieven worden nog zorgvuldig berekend.

8. Ik heb al meters zitten op mijn radiatoren. Krijg ik nu nieuwe?
Nee. De aanwezige uitleesbare meters kunnen ook voor de nieuwe manier van afrekenen gebruikt worden. We hoeven geen nieuwe meters te plaatsen in uw woning.

9. Mijn afrekening stookkosten loopt van juli tot en met juni . Wanneer verandert er iets aan mijn afrekening?
De afrekening over de periode juni 2013 tot juli 2014 wordt onderverdeeld in twee gedeelten.  Het eerste gedeelte gaat over 2013. Dit gaat op de oude gebruikelijke manier. Het tweede gedeelte van januari 2014 t/m juni 2014 gaat op de nieuwe manier conform de Warmtewet. Hier zal uw verbruik worden vermeld in GJ (gigajoules) in plaats van het aantal kuubs (m3) gas of een andere gebruikte eenheid.

10. Hoe vraag ik storingscompensatie aan?
In de ‘Aanvullende voorwaarden warmtelevering’ staat opgenomen dat u in bepaalde gevallen recht heeft op een storingscompensatie.

U kunt een storingscompensatie schriftelijk aanvragen onder vermelding van ‘compensatie storing collectieve installaties’. Vermeld uw naam, adres en storingsdatum en hoe lang de storing ongeveer heeft geduurd.

Uw brief stuurt u aan:
Stichting Eigen Bouw
Postbus 376
7400 AJ Deventer

11. Waarom levert Eigen Bouw volgens de ‘Specificatie van de levering van Warmte’ alleen warmte in de periode van 1 oktober tot en met 1 april?
Eigen Bouw heeft gedurende het jaar periodes nodig om buiten het ‘stookseizoen’ groot onderhoud of reparaties te kunnen uitvoeren aan de installaties. Buiten het stookseizoen is het niet aannemelijk dat de uitval van warmte voor klachten gaat zorgen bij onze huurders, omdat er normaal gesproken niet of nauwelijks gestookt wordt buiten het stookseizoen. Artikel 1.3 regelt alleen deze mogelijkheid in verband met onderhoud. Dit artikel is zeker niet bedoeld als vrijbrief om standaard geen warmte te leveren  van 1 april tot 1 oktober. Als er onderhoud gepland wordt, wordt dit via de normale weg aan onze huurders bekend gemaakt.