Klachtenadviescommissie

Het kan zijn dat je van mening bent dat wij jouw klacht niet goed hebben afgehandeld. Dat vinden we heel vervelend. In dat geval kun je naar de onafhankelijke klachtenadviescommissie.

Soort klachten

Klachten die gaan over de werkwijze, handelswijze of de dienstverlening van Eigen Bouw worden door de klachtenadviescommissie in behandeling genomen. Hierbij geldt wel dat:

  • de klacht niet bij een andere instantie zoals een rechter, in behandeling is
  • de klacht niet discriminerend is
  • de melder van de klacht een direct belang heeft bij het oplossen van de klacht
  • de klacht niet gaat over vastgesteld beleid van Eigen Bouw

Voor klachten over de huurverhoging kun je terecht bij de Huurcommissie. Reparatieverzoeken of klachten over onderhoud meld je bij Eigen Bouw.

Werkwijze klachtenadviescommissie

Een klacht indienen bij de klachtenadviescommissie is gratis en meld je altijd schriftelijk. Als jouw klacht aan de eisen voldoet, wordt de klacht binnen drie weken na ontvangst door de commissie behandeld. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst om de klacht te bespreken. Ook Eigen Bouw en eventueel betrokken partijen ontvangen een uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst past de commissie het principe van hoor en wederhoor toe. Partijen kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gemachtigde. Uiterlijk drie weken na deze bijeenkomst, brengt de commissie schriftelijk advies uit aan de directeur-bestuurder van Eigen Bouw. Je ontvangt een kopie van dit advies. Vervolgens handelt de directeur-bestuurder de klacht met inachtneming van het uitgebrachte advies binnen drie weken af. Jij (en de overige partijen) ontvangt het uiteindelijk besluit schriftelijk binnen één week.

Jaarverslag en jaarvergadering

Jaarlijks brengt de klachtenadviescommissie een verlag uit. Daarnaast vergadert de commissie een keer per jaar met onze Raad van Toezicht en directeur-bestuurder en huurdersvereniging.

Samenstelling

  • de heer R.J. Eckermann: heeft een (bouw)technische achtergrond
  • de heer mr. J.J.M. van Gessel: heeft een juridische achtergrond
  • de heer L.A. Borgers: voorgedragen door de Huurdersvereniging en heeft een sociale en bouwkundige achtergrond

Contactgegevens

Klachtenadviescommissie
Karveel 4
7429 BJ Colmschate

Vermeld in de brief altijd jouw naam, adres en telefoonnummer, met daarbij een zo volledig mogelijke beschrijving van de klacht.

Schrijf je gratis in en wij doen de rest!

geregeld binnen 5 min