Renovatie Rembrandtkade

We gaan aan de slag met onze 72 appartementen aan de Rembrandtkade.

Stand van zaken

We onderzoeken nu of de appartementen aan de Rembrandtkade anders in te richten zijn, zodat ze beter aansluiten bij de woonwensen van nu en in de toekomst. Kan bijvoorbeeld de badkamer vergroot worden? Of de keuken naar de voorkant verplaatst worden? Hierin vragen we ook naar de voorkeur van de bewoners. Daarnaast willen we de appartementen energiezuiniger maken. We beoordelen op dit moment samen met verschillende experts nieuwe en duurzame verwarmingstechnieken voor naoorlogse appartementen.

Klankbordgroep

We hebben voor de renovatie een klankbordgroep opgericht. Hier zitten zo'n 15 bewoners van de Rembrandtkade in. Deze klankbordgroep komt een aantal keer per jaar met ons bij elkaar om zaken af te stemmen.

Rembrandtkade 2
Benieuwd naar wie wij zijn?
Lees alles over ons pijltjearrow