Wie is eigen bouw

Korte geschiedenis van Eigen Bouw

De coöperatieve woningbouwvereniging Eigen Bouw werd in 1914 opgericht. Het doel was woningen te kopen of te bouwen voor haar leden. In 1920 wordt besloten in totaal zestig woningen te laten bouwen aan de Veenweg, Alexander Hegiusstraat, Sweelinckstraat, Reinckenstraat en Radstakeweg. Vanaf 1929 mocht het bestuur ook panden van Eigen Bouw verkopen.

De financiële positie van Eigen Bouw is eind 1940 slecht. De leden besluiten verder te gaan, maar wel heel zuinig met de middelen om te gaan. Het onderhoud van de woningen wordt in 1948 overgedragen aan de gemeentelijke woningstichting. In de jaren vijftig komt de grote bouwstroom op gang die van Eigen Bouw een vereniging zou maken met circa 750 woningen. Vanwege de grote expansie wordt de administratie in 1958 ook bij de gemeentelijke woningstichting ondergebracht.

In 1962 stelt het ministerie van financiën Eigen Bouw gelijk met ‘instellingen, die op voet van de Woningwet werkzaam zijn voor de volkshuisvesting’, de hedendaagse woningcorporaties.

In 1963 werd met een statutenwijziging de eerste integriteitbepaling opgenomen: leden, bestuurders en commissarissen ‘kunnen geen geldelijk voordeel genieten van de vereniging’. En: ‘winsten worden alleen aangewend ter bevordering van het doel van de vereniging’.

In 1982 laat de gemeentelijke woningstichting weten dat ze niet meer in de eigen vorm zal blijven bestaan. In de volgende jaren komt de discussie op gang over zelfstandigheid van Eigen Bouw. De ledenraad bekrachtigt eind1984 een voorstel van het bestuur om het samenwerkingsverband met de gemeentelijke woningstichting per 1 januari 1986 op te zeggen. Op 13 december 1985 opent Eigen Bouw zijn eigen kantoor aan de Eerste Weerdsweg 132 en wordt daarmee volledig zelfstandig. Onderhoud en administratie worden vanaf dat moment door eigen personeel verzorgd.

In 1988 worden 44 laagbouwwoningen in het Roessink aan Eigen Bouw opgeleverd, de eerste nieuwbouw sinds 27 jaar.

In 1994 werden de erfpachtgronden waarop het grootste deel van het woningbezit was gebouw aangekocht van de gemeente Deventer.

In de periode 1995 – 2010 past Eigen Bouw de bestuurlijke organisatie een aantal maal aan met als doel de ingezette koers van professionalisering verder mogelijk te maken.

Op 8 februari 1996 wordt de coöperatieve vereniging Eigen Bouw U.A. omgezet in Woningvereniging Eigen Bouw. De omvang van het bestuur (10) en de ledenraad (18) wordt gereduceerd naar 5 bestuursleden en 8 ledenraadsleden.

Op 1 januari 2004 wordt Woningvereniging omgezet in Stichting Eigen Bouw. De bestuurlijke organisatie bestaat daarna uit 3 bestuursleden en 3 leden van de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2010 heeft Stichting Eigen Bouw één 1 directeur-bestuurder een Raad van Toezicht van 4 personen en een werkorganisatie met 10 personeelsleden.

Eind 1996 en medio 1997 levert Eigen Bouw in de binnenstad van Deventer respectievelijk 17 luxe appartementen aan de Gedempte Gracht en 20 luxe galerijflats aan de Pikeursbaan aan haar huurders op.

Eind 2004 verhuist het kantoor van Eigen Bouw van de Eerste Weerdsweg naar het Karveel in Colmschate.

Eind 2004 worden 16 bedrijfsruimten en 45 luxe huurappartementen in de Kogge in gebruik genomen.

In 2008 begint het eerste deelplan van de sloop en vervangende nieuwbouw in het herstructureringsproject Rembrandtkade en omgeving. In juni 2009 is fase 1 van dit eerste deelplan gerealiseerd en nemen de nieuwe huurders van de 73 nieuwbouwappartementennieuwbouw aan de P. Bothstraat de sleutel van hun woning in ontvangst. In januari 2011 is het eerste deel van de drie deelplannen afgerond met de oplevering van 36 luxe huurappartementen aan de Ruysdaelstraat. Deelplan 2 (Rubensstraat en Nic. Maesstraat) zou in 2012 van start gaan en daarna zouden de portiekwoningen aan de Rembrandtkade aangepakt worden die tot deelplan 3 behoren. De gehele verdere uitvoering van het Masterplan loopt vertraging op. Hoeveel is nog niet bekend. Dit hangt af van de verdere maatregelen van het Rijk en ontwikkelingen op de woningmarkt

In 2014 bestaat Stichting Eigen Bouw 100 jaar en viert haar jubileum.