Privacy

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?
Bij Eigen Bouw willen wij je persoonsgegevens uiteraard beschermen. We hebben diverse maatregelen genomen om aan onze verantwoordingsplicht te voldoen. De verwerking van je gegevens en het beveiligen van deze gegevens gebeurt volgens de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zo beschermen wij opgeslagen gegevens zo goed mogelijk en zorgen ervoor dat ze niet te herleiden zijn. Wij kijken kritisch welke persoonsgegevens wij nodig hebben en of wij deze persoonsgegevens moeten bewaren of alleen moeten controleren. En of wij jouw toestemming daarvoor nodig hebben.

Met technische en administratieve maatregelen maken we het risico zo klein mogelijk op datalekken, bijvoorbeeld door toegangscontrole op onze systemen, een beveiligde internetverbinding (SSL) met de website en een firewall. Gaat er ondanks onze inspanningen iets mis met de beveiliging, dan informeren we je natuurlijk zo snel mogelijk.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je je inschrijft bij Eigen Bouw als woningzoekende, een huurovereenkomst aangaat en/of opzegt, een brief schrijf of ons belt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Het betreft de volgende persoonsgegevens.

 • Algemene persoonsgegevens:
  - voor- en achternaam;
  - geslacht;
  - geboortedatum;
  - adresgegevens;
  - telefoonnummer;
  - e-mailadres;
  - gezinssamenstelling.
 • Financiële persoonsgegevens:
  - bankrekeningnummer (IBAN);
  - inkomensgegevens (inkomensverklaring, loonstrook of jaaropgave);
  - gegevens voor het innen van vorderingen (bewindvoerder, schuldenregeling of incassotraject).

Enkele voorbeelden voor het gebruik van jouw algemene en financiële persoonsgegevens:
- je wilt in aanmerking komen voor een huurwoning van Eigen Bouw. Je schrijft je in op onze website en reageert op een huurwoning. Om deze huurwoning te kunnen toewijzen hebben wij algemene en financiële persoonsgegevens nodig;
- je gaat een huurovereenkomst aan met Eigen Bouw. Het betalen van de huur verloopt via automatisch incasso. Voor het incasseren van de huur hebben wij je algemene en financiële persoonsgegevens nodig;
- er moet onderhoud aan je huurwoning worden uitgevoerd of je hebt zelf een reparatieverzoek. Wij verstrekken aan partijen die door ons zijn ingeschakeld je contactgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer);
- heb je een huurachterstand, dan proberen wij altijd samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan delen wij jouw algemene en financiële persoonsgegevens met een deurwaarder;
- wij willen graag tevreden huurders. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren voert het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) onderzoek uit. Wij leveren contactgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer) van onze huurders en het KWH benadert huurders voor een enquête.

Het bewaren van jouw gegevens
Wij bewaren jouw gegevens. Binnen onze organisatie hebben we termijnen afgesproken hoe lang we algemene persoonsgegevens en financiële persoonsgegevens bewaren. Je kunt hierbij denken aan huurcontracten die zijn opgezegd, reparatieverzoeken die zijn ingediend en overige correspondentie. Na het aflopen van deze termijn wordt de informatie op zorgvuldige wijze vernietigd en / of verwijderd.

Jouw rechten
Jouw gegevens zijn jouw gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. Echter is het wel belangrijk dat wij weten dat jij het bent. Daarom moet je je kunnen legitimeren. Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 0570 – 61 45 40 of via info@eigenbouw.nl.

Huurdersvereniging (vanaf 1 oktober 2021)
De verhuurder verstrekt jouw gegevens (adres, naam, e-mailadres en telefoonnummer) aan de huurdersvereniging, zodat de huurdersvereniging met de huurder contact kan opnemen.

Website
Bij je bezoek aan deze website slaan wij anoniem je gegevens op om onze diensten en websites te verbeteren. We vertellen je graag welke gegevens dat zijn en wat wij er mee doen. Je kunt hierbij onder andere denken aan cookies en Google Analytics. Meer informatie vind je hier.

Aanpassen privacyverklaring
Wij hebben het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan publiceren wij op deze pagina onze aangepaste privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 27 september 2018.

Schrijf je gratis in en wij doen de rest!

geregeld binnen 5 min