Huurdersvereniging Eigen Bouw

In 2003 is Huurdersvereniging Eigen Bouw (HVEB) opgericht. De huurdersvereniging behartigt geheel onafhankelijk, de belangen van de bij haar aangesloten huurders. Die belangen kunnen zowel individueel als via de bewonerscommissie worden aangedragen. Wij zijn verplicht beleidsmatige onderwerpen eerst ter advisering aan de huurdersvereniging voor te leggen.

Doelstelling en taken van de HVEB
  • Behartigen van de belangen van de bestaande en toekomstige huurders van Eigen Bouw
  • Overlegorgaan tussen Eigen Bouw en onze huurders
  • Contactpersoon voor leden
  • Bemiddelingsorgaan bij nieuwbouw en renovatie
  • Overkoepelend orgaan voor bewonerscommissies, die zich kunnen laten afvaardigen in de Huurdersvereniging
  • Vertegenwoordiging in de klachtenadviescommissie

Bestuursleden gezocht

Interesse om mee te praten met het beleid van Eigen Bouw? De huurdersvereniging is op zoek naar bestuursleden!

Aanmelden als nieuw bestuurslid pijltjearrow

Contactgegevens

Huurdersvereniging Eigen Bouw
Karveel 4
7429 BJ Colmschate

Stuur een e-mail pijltjearrow
Benieuwd naar wie wij zijn?
Lees alles over ons pijltjearrow