1. Home
  2. Nieuws
  3. Eigen Bouw staat samen met de gemeente Deventer voor duurzame, toekomstbestendige en betaalbare huurwoningen

Eigen Bouw staat samen met de gemeente Deventer voor duurzame, toekomstbestendige en betaalbare huurwoningen

24-02-2022
|
3 minuten leestijd

Afgelopen week heeft Eigen Bouw directeur-bestuurder Edward van der Geest, onder toeziend oog van een vertegenwoordiger van de huurdersvereniging Eigen Bouw, symbolisch een bod overhandigd aan wethouder Rob de Geest van de gemeente Deventer. Dit bod bestaat uit afspraken die Eigen Bouw met de gemeente heeft gemaakt over het bouwen van duurzame, toekomstbestendige en betaalbare huurwoningen. Hierbij richt Eigen Bouw zich op passende huurwoningen voor kleine huishoudens (een- en tweepersoons) in de middenhuur. Daarnaast draagt Eigen Bouw graag haar steentje bij aan de leefbaarheid in de wijk en in haar appartementengebouwen.

Een toekomstbestendig en gevarieerd woningaanbod

Vanuit de Woonvisie hebben de gemeente en Eigen Bouw afgesproken dat het woningaanbod toekomstbestendig, energiezuinig en gevarieerd moet zijn. Het aanbod speelt in op de veranderende woonwensen en samenstelling van huishoudens. Dit betekent in de praktijk dat bij nieuwbouw wordt ingespeeld op de groei van het aantal ouderen en kleine huishoudens in Deventer. Eigen Bouw werkt aan een woningaanbod dat voldoende flexibel is om te kunnen inspelen op de veranderende woonwensen vanuit deze groepen.

Een andere ambitie vanuit de Woonvisie is dat er een gevarieerd aanbod is van toekomstbestendige huurwoningen, zowel in de sociale huur als in de middenhuur. Bouwen voor de middenhuur geeft ook ruimte in de sociale huur (doorstroming). Eigen Bouw legt zich, als niet commerciële woningstichting, toe op realisatie van deze middenhuurwoningen op fraaie locaties, dicht bij voorzieningen en natuurlijk maximaal energiezuinig! Op dit moment worden er bijvoorbeeld 86 nieuwbouwappartementen gerealiseerd aan de Rubensstraat en Nicolaas Maesstraat. Samen met de gemeente wordt dit complex aangesloten op het nieuw aan te leggen Warmtenet Zandweerd.

Goed wonen in Deventer

Goed wonen, betekent naast een prettige passende woning, ook een prettige woonomgeving. Ook daar hebben we ons commitment aan de Deventer samenleving uitgesproken. Zo dragen we ons steentje bij aan het beperken van overlast en het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Dit doet Eigen Bouw in samenwerking met verschillende instanties waaronder zorgpartijen, collega-corporaties en politie. Daarnaast spelen bewonerscommissies en de huurdersvereniging een belangrijke rol.

Al met al hebben we bij de gemeente Deventer onze ambities vastgelegd. Ambities waar we trots op zijn. ‘’Eigen Bouw draagt graag bij aan het woningbouwprogramma van de gemeente Deventer. We gaan hard aan de slag om deze ambities de komende jaren te realiseren’’ aldus Edward van der Geest.

Afbeelding

Schrijf je gratis in en wij doen de rest!

geregeld binnen 5 min