1. Home
  2. Nieuws
  3. Wat is de rol van de huurdersvereniging Eigen Bouw?

Wat is de rol van de huurdersvereniging Eigen Bouw?

19-06-2023
|
8 minuten leestijd

Dit bericht is geschreven door de huurdersvereniging van Eigen Bouw


Wat is de rol van de huurdersvereniging Eigen Bouw?

Een huurdersvereniging behartigt de belangen van alle huurders van een verhuurstichting of -corporatie. In feite houden huurdersverenigingen zich bezig met alles waar verhuurders zich ook mee bezig houden, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder.

De prestatieafspraken tussen huurders, verhuurder en gemeente, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud en renovatieprojecten van de corporatie zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

Organisatie van een huurdersorganisatie

Een huurdersvereniging kent meestal een bestuur en in veel gevallen ook werkgroepen die bijvoorbeeld rondom een thema adviseren aan de verhuurder. Ook zijn in veel gevallen bewonerscommissies (vertegenwoordiging op complexniveau) aangesloten bij de huurdersorganisatie. Een huurdersorganisatie kan een vereniging met leden zijn of een stichting.

Taken van de huurdersvereniging

De belangrijkste taken van een huurdersvereniging zijn:

o Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de verhuurder.

o Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken in de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en verhuurder.

o Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de verhuurder op beleidsniveau.

o Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.

o Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.

Als je het bestuur van de huurdersvereniging van Eigen Bouw wilt komen versterken stuur dan een berichtje naar hveb2018@gmail.com of fcornel@telfort.nl.

Schrijf je gratis in en wij doen de rest!

geregeld binnen 5 min